DịCH Vụ

Đặt hàng qua taobao

Đặt hàng qua trang web thương mại điện tử nổi tiếng tại Trung Quốc: taobao.com với mức giá ưu đãi và chất lượng đảm bảo nhất.

Đặt hàng qua tmall

Đặt hàng qua trang web thương mại điện tử Tmall với giá ưu đãi và sản phẩm cao cấp chất lượng nhấ

Đặt hàng qua 1688

Đặt hàng qua trang web thương mại trực tuyến 1688.com với mức giá tốt nhất và sản phẩm đảm bảo đúng chất lượng.

Dịch vụ vận chuyển hộ hàng

Vận chuyển hộ hàng cho quý khách từ Trung Quốc về Việt Nam mà Trungtau.com không giao dịch mua với Nhà Cung Cấp

Đổi tiền tệ

Chuyển đổi tiền tệ từ VND sang Nhân dân tệ theo tỷ giá trên trang chủ website Trungtau.com

Phiên dịch

Dịch vụ hỗ trợ quý khách trong việc phiên dịch và đi lấy hàng tại Trung Quốc.

Giới thiệu

Tin tức

Hướng dẫn

Biểu phí

Chính sách

Dịch vụ

Gọi ngay: 032.630.7175