Thông tin tài khoản Ngân Hàng của Trung Tàu

Dưới đây là thông tin các tài khoản chính thức của TrungTau, mọi giao dịch không liên quan tới các tài khoản này TrungTau không chịu trách nhiệm: 

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH:

TK Techcombank: 19020331131018 Chi Nhánh Linh Đàm (Trần Mạnh Hoàng)

TK Vietcombank: 0021000307263 Chi nhánh Vietcombank Hà Nội (Trần Mạnh Hoàng)

TK BIDV: 12110000316948 Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng (Trần Mạnh Hoàng)

TK VietinBank: 104002964612 Chi nhánh VietinBank Hoàng Mai (Trần Mạnh Hoàng)

Lưu ý: Mọi giao dịch ở bên ngoài Trungtau.com sẽ không chịu trách nhiệm.

Giới thiệu

Tin tức

Hướng dẫn

Biểu phí

Chính sách

Dịch vụ

Gọi ngay: 032.630.7175