Đổi tiền tệ


Dịch vụ đổi tiền tệ thông qua Trungtau.com như sau:

Điều kiện cần:
- Có tài khoản Ngân hàng VN (Techcombank, Vietcombank, VietinBank, BIDV)
- Có tài khoản alipay.com

Quy trình chuyển hộ tiền tệ:
- Quý khách gửi số tiền VN được quy đổi theo tỷ giá tệ trên trang chủ website
- Quý khách vui lòng cung cấp tài khoản alipay.com(cả họ và tên)
- Sau 10 phút tiền tệ sẽ được chuyển cho quý khách
- Trường hợp chuyển sang ngân hàng Trung Quốc khác phí sẽ là 50 tệ.

TÀI KHOẢN GIAO DỊCH :
Liên hệ


Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 032.630.7175!!!

Giới thiệu

Tin tức

Hướng dẫn

Biểu phí

Chính sách

Dịch vụ

Gọi ngay: 032.630.7175