Dịch vụ vận chuyển hộ hàng


Vận chuyển đơn ký gửi là hình thức chuyển hộ hàng của quý khách về Việt Nam mà Trungtau.com không giao dịch mua với Nhà Cung Cấp

Điều kiện để được có đơn ký gửi như sau:

1. Có account trên Trungtau.com

2. Số lượng 1 lần chuyển >=30kg

3. Hàng hóa quý khách chuyển không thuộc trong hàng quốc cấm

4. Hàng hóa không kiểm do vậy hàng về có lỗi gì Trungtau.com không chịu trách nhiệm.

Địa chỉ kho Trung Quốc của chúng tôi như sau:

广西壮族自治区 崇左市 凭祥市 华侨小区河西10栋4号 ,532600, phone:15578272609

Giới thiệu

Tin tức

Hướng dẫn

Biểu phí

Chính sách

Dịch vụ

Gọi ngay: 032.630.7175