Chính sách bảo hiểm hàng hóa

Trung Tàu quy định bảo hiểm hàng hóa cụ thể như sau:

 

 

1. Với các mặt hàng lớn hơn 200 NDT  Trung Tàu sẽ áp trên hệ thống web bảo hiểm 3%

2. Quý khách không được hủy bảo hiểm. Đây là số tiền bắt buộc thu

3. Mọi vấn đề liên quan tới khiếu nại quý khách vui lòng đọc trong phần Chính sách khiếu nạihttp://trungtau.com/bai-viet/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai/8.html

Lưu ý: Đối với những hàng hóa đặc biệt,hàng kỹ thuật, hàng khó vận chuyển vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để biết thêm chi tiết.

 

BQT!

 

Giới thiệu

Tin tức

Hướng dẫn

Biểu phí

Chính sách

Dịch vụ

Gọi ngay: 032.630.7175